Com en el cas de totes les coses de la terra verda de Déu, a la Bíblia hi ha números que contenen significats bíblics ocults i de llarga durada. L’Església primitiva també creia que només mitjançant lectures de numerologia bíblica es pot comprendre les paraules dissimulades i dissimulades del Déu Totpoderós.Continueu llegint per obtenir més informació sobre la numerologia bíblica i descobrir el significat real d'alguns números significatius de la Bíblia.Continguts

Quin és l’avantatge de la numerologia bíblica?

Els líders de la fe cristiana són ben conscients del fet que la Bíblia es pot desxifrar mitjançant un mètode d’interpretació de quatre capes. la Quadriga .

En termes laics, els textos inspirats per Déu a la Bíblia es poden interpretar en les quatre capes següents: literal (significat obvi), moral (què significa el text específic per al comportament humà), al·legòric (què significa el text específic per a la nostra fe) , creences o doctrines) i anagògica (allò que el text ens diu sobre el futur).

A través de les capes esmentades, els números de la Bíblia s’utilitzen de manera simbòlica i sistemàtica per revelar el veritable evangeli de les Escriptures bíbliques. Aleshores, amb una comprensió profunda dels números, s’il·luminarà amb molta consciència, ajudant-se a reconèixer la perfecció divina de la paraula del Totpoderós i de la vida cristiana.

Per tant, sense donar-nos un cop de bosc, interpretem els nombres que es troben habitualment a la Bíblia.El significat dels nombres a la Bíblia

Número 1

A la Bíblia, el número 1 significa la força, l'autosuficiència i la supremacia d'un sol Déu. El nombre diu que només hi ha un Déu, el més gran de tots, i argumenta que una persona que posa a qualsevol (inclòs un altre Déu) davant Déu és un pecador.

Número 2

El número 2 de la Bíblia ressona amb la naturalesa dual de la humanitat i diu que cada home té una personalitat bona i dolenta. El número 2 també simbolitza la unió entre l’Església i Crist, o entre un home i una dona (el que suggereix que els dos seran una sola carn).

A més, el número 2 representa la divisió del testimoni del Totpoderós en 2 seccions: l’Antic Testament i el Nou Testament. I, si la gent segueix la paraula de Déu, la conduirà a la vida eterna i a una bona recompensa.Per últim, segons Mateu 26:60, dos testimonis estableixen la veritat, cosa que ens indica que el número dos també significa testimoni i suport.

Número 3

El número 3 de la Bíblia es pot relacionar amb la vida eterna com Déu va dir: Que hi hagi herba (vida), el 3r dia de creació. A més, atès que Jesucrist, l’únic mediador entre Déu i els homes, va morir tres dies i tres nits abans de la seva resurrecció, molts experts també associen el número 3 amb la vida i la resurrecció.

Finalment, el número 3 significa la Santíssima Trinitat del Pare, el Fill i l’Esperit Sant.

Número 4

El número 4 de la Bíblia representa les creacions i la veritat universal de Déu que s’estenen als quatre racons del món. Per la qual?

Bé, Déu va crear els cossos celestes, inclosos el sol, la lluna i altres planetes, el quart dia de la creació, i aquestes creacions ens ajuden a esbrinar l’hora del dia i les quatre estacions de l’any.

A Apocalipsi 7: 1 KJV, trobareu, I després d’aquestes coses, vaig veure quatre àngels de peu a la quatre racons de la terra, que contenen els quatre vents de la terra, perquè el vent no bufi ni a la terra ni al mar ni a cap arbre .

Número 5

El número 5 de la Bíblia simbolitza els ensenyaments, la gràcia i els miracles de Déu i la totalitat de la creació humana. Els cinc llibres de les lleis (Gènesi, Èxode, Levític, Números i Deuteronomi) transmeten els ensenyaments de Déu.

A més, la manera com Jesucrist va servir 5 pans de pa cadascun a 5.000 persones mostra els miracles de Déu. El nombre de dits (5), dits (5) i sentits bàsics (5) que tenim també simbolitza la totalitat de la creació humana.

Número 6

El número 6 de la Bíblia representa la humanitat com Déu va crear l’home a la seva imatge el sisè dia de les creacions. A més, el número 6 simbolitza la incorporació de trets com la força de voluntat i l’intel·lecte en els humans.

El número 6 també es pot interpretar com la naturalesa caiguda de l’home.

Número 7

A la Bíblia, el número 7 significa completament i perfecció divina. Això es deu al fet que Déu va poder completar tota la seva creació (Univers) el setè dia.

Gènesi 2: 2-3 Llegeix KJV, Déu va trigar set dies a crear l’univers: i el setè dia Déu va acabar la seva obra que havia fet; i es va reposar el setè dia de tota la seva feina que havia fet. I Déu va beneir el setè dia i el va santificar, perquè en ell havia descansat de tota la seva obra que Déu va crear i va fer.

Número 8

El número 8 de les Sagrades Escriptures representa nous inicis, renaixement i resurrecció. Aquest número glorifica la decisió de sacrifici que Jesucrist va prendre per eliminar els pecats de l’home.

Va prendre la seva decisió el dia hebreu del 10 de nisan i, quatre dies després, va ser crucificat només per ressuscitar el 17 de nisan (exactament el vuitè dia després de decidir-se sacrificar). Vuit persones també van ressuscitar al costat de Jesús.

A més, no oblidem que hi havia 8 supervivents a la història de l’Arca de Noè, que també simbolitza la resurrecció.

Número 9

El número 9 de les Escriptures bíbliques està relacionat amb la plenitud divina mentre Jesús respirava el darrer alè a la 9a hora del dia. El seu sacrifici, al seu torn, va assegurar la salvació del poble.

A més, tingueu en compte: a aquells que caminen amb l’Esperit Sant se’ls ofereix 9 fruits: amor, pau, alegria, gentilesa, bondat, bondat, fe, mansedat i temperància.

Número 10

El número 10 de l’escriptura bíblica representa els Deu Manaments.

A més, significa integritat, suggerint que deu homes eren necessaris en el quòrum per a una assemblea. La Bíblia també diu que només quedaran deu regnes al final dels dies.

Número 11

Quin és el significat bíblic del número 11 a les Sagrades Escriptures? Bé, aquest número és sinònim de judici del caos.

A la Bíblia s’esmenta que Joan observa 11 coses relacionades amb el judici final, i que l’onzena sempre denota un caos absolut.


àngel número 515

Número 12

Pel que fa al significat especial del número 12 de la Bíblia, el número 12 serveix com a representant del govern de Déu. Recordeu que Jesús també tenia dotze apòstols, deixebles que van ser fonamentals en el missioner pioner.

Està escrit a Apocalipsi 21: 10-14 KJV, I em va portar amb l'esperit a una gran i alta muntanya, i em va mostrar aquella gran ciutat, la santa Jerusalem, que baixava del cel de Déu, amb la glòria de Déu; i la seva llum era com una pedra molt preciosa, fins i tot com una pedra de jaspi, clara com el cristall; I tenia una muralla alta, i tenia dotze portes, i a les portes dotze àngels, i noms escrits a sobre, que són els noms de les dotze tribus dels fills d’Israel: a l’est tres portes; al nord tres portes; al sud tres portes; i a l'oest tres portes. I la muralla de la ciutat tenia dotze fonaments i hi figuraven els noms dels dotze apòstols de l'Anyell.

Número 13

El número 13 sovint s’implica com a rebel·lió a la Bíblia. Per què és així?

Doncs bé, Nimrod, el 13è descendent de Ham, que estava vinculat amb la torre de Babel, mai no va connectar realment amb la predicació de totpoderós. I, com a resultat, sempre es va rebel·lar contra el Totpoderós.

Número 14

El número 14 de la Bíblia representa una doble mesura de perfecció espiritual (7 x 2). I, si es vol creure en els informes, el llinatge de Jesús consta de 3 grups de 14 generacions.

Número 19

Segons la Bíblia, el número 19 significa l'ordre perfecte del Totpoderós (10 + 9). A més, si examineu bé la Bíblia, notareu que Eva ha estat esmentada 19 vegades a les Sagrades Escriptures.

Tingueu també en compte que la casa d’Israel va veure el regnat de 19 reis abans que el poder del Regne del Nord canviés de mans.

Número 20

Tot i que el significat del número 20 de la Bíblia és molt debatut, molts experts opinen que el nombre implica simplement un període d’espera. Al cap i a la fi, Jacob va haver d’esperar un parell de dècades per fer el nus.

Número 25

El número 25 de la Bíblia significa simplement gràcia sobre gràcia.

Hi ha molts esdeveniments a la Bíblia relacionats amb el número 25. El rei Josafat va poder regnar durant 25 anys i Ezequiel va experimentar la seva visió per al futur temple el 25è any de la seva presó.

Número 30

El número 30 indica la crida d’una persona a la vida. Jesús va començar el seu ministeri de 3 anys i mig quan tenia 30 anys.

El número 30 també es pot associar amb el dolor i el dol, tal com es veu a Mateu 27: 3, Aleshores, quan Judes, el seu traïdor, va veure que Jesús era condemnat, va canviar d'opinió i va tornar les trenta peces de plata als principals sacerdots i als ancians, dient: He pecat traint sang innocent.

Número 40

El número 40 de la Bíblia és sinònim de proves i tribulacions.

A Gènesi 7:12 KJV, podeu trobar les següents escriptures, I la pluja sobre la terra quaranta dies i quaranta nits. Amb Moisès, Déu va castigar els israelites durant 40 anys per vagar pel desert.

Aleshores, si comproveu Mateu 4: 1-3 KJV, trobareu que Jesús va ser posat a prova al desert durant quaranta dies i quaranta nits també.

Número 42

El número 42 s’identifica sovint com el signe de l’Anticrist.


número 3 que significa

Número 50

A la Santa Bíblia, el número 50 representa alegria i celebració, ja que el Senyor obliga els Reis a proclamar la llibertat.

Levític 25:10 LVM llegeix, I consagreu el cinquantè any i proclamareu la llibertat a tota la terra a tots els seus habitants: serà un jubileu per a vosaltres; i tornareu cadascun a la seva possessió i tornareu cadascun a la seva família.

Número 70

Quan extreu el significat bíblic del número 70, trobareu que el número 70 és sinònim de judici i lideratge, tal com es veu a Èxode 24: 1 RVC, on hi havia setanta homes d’Israel:

I digué a Moisès: Vine al Senyor, tu, Aaron, Nadab, Abihu i setanta homes d’Israel. i venereu-vos de lluny.

Número 120

Com el número 20, el número 120 també significa un període d'espera. A la Bíblia està escrit que el Déu Totpoderós va donar a la humanitat un període de 120 anys per penedir-se dels seus pecats.

Número 153

Quan veieu el número 153 a la Bíblia, el podeu relacionar amb la benedicció de Déu.

A Joan 21:11, el versicle de la Bíblia diu: Així, Simon Peter va tornar a pujar al vaixell i va arrossegar la xarxa cap a terra. Estava ple de peixos grans, 153, però fins i tot amb tants la xarxa no es va esquinçar.

Número 390

El número 390 de la Bíblia serveix com a símbol de separació.

Número 666

Només uns pocs a la terra verda de Déu no són conscients del mal presagi del número 666.

El número 666 representa els regnes que s’atreveixen a anar en contra dels desitjos del Totpoderós. Aquests regnes no estan en línia amb la predicació de Déu i, com a tal, s’oposen al Totpoderós.

Igual que el número 42, el número 666 també s’identifica com el signe de l’Anticrist.

Número 1000

Segons la Bíblia, el número 1000 significa finals i conclusions.

A la Bíblia, està escrit que el Senyor Jesucrist tornarà a la Terra en el futur per governar durant mil anys. Després d'aquest període, s'espera que Satanàs encarregui l'última rebel·lió contra el Totpoderós.

Número 144.000

Un nombre tan elevat de valor numèric representa quelcom bíblic? Bé, sí. El número 144.000 simbolitza l’Església.

Si mireu Revelació 7: 4 KJV, entendreu el motiu. Vaig escoltar el nombre d’ells que eren segellats, i hi havia segellats cent quaranta-quatre mil de totes les tribus dels fills d’Israel.

Conclusió

Hem arribat al final de l'article i crec que hem cobert tots els números significatius de la Bíblia.

Amb una comprensió de la numerologia bíblica, ara teniu la capacitat d’entendre realment la Paraula de Déu i reflexionar sobre el significat simbòlic dels versos durant l’estudi de la Bíblia. A més, a mesura que llegiu els versos, podreu guanyar una nova perspectiva. Déu!

Comparteix Amb Els Teus Amics: